Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

Algemeen:

 • Deelname is alleen mogelijk na inschrijving op de site van de NTB.
 • De deelnemers dienen te beschikken over een goede lichamelijke gezondheid en conditie, die verantwoorde deelname mogelijk maakt.
 • De wedstrijd verloopt volgens de reglementen van de NTB. Kijk hier voor het reglement
 • Deelnemers die zelf een chip hebben, dienen zelf ook zorg te dragen voor een enkelband. Deelnemers die een chip huren ontvangen een enkelband. Voor licentiehouders is het verplicht een geldige licentie te tonen. Bij het niet kunnen tonen van een geldige licentie, moet een daglicentie gekocht worden.
 • Deelnemers dienen de gehele wedstrijd (behalve bij het zwemmen) het startnummer duidelijk zichtbaar te dragen.
 • De Mylaps ProChip wordt gedragen aan de enkel. Bij de estafetteteams dient deze te worden doorgegeven als ook het startnummer. Bij niet doorgeven zal geen tijd geregistreerd worden en volgt diskwalificatie.
 • Er mag niet in- en uitgezwommen worden.
 • Alle aanwijzingen gegeven door de, vanwege de organisatie aangestelde, medewerkers dienen te worden opgevolgd.
 • De totaaltijd van de triatlon is geldend, d.w.z. vanaf het starten van het zwemmen tot en met de finish van het lopen. Dus tijdens omkleden en wisselen van onderdelen loopt de tijd door.
 • Hulp van derden is niet toegestaan.
 • Bij slechte weersomstandigheden of omstandigheden van bijzondere aard behoudt de organisatie zich het recht voor de wedstrijd niet door te laten gaan, in te korten, dan wel vroegtijdig te beëindigen.
 • Daar waarin dit reglement niet heeft voorzien, beslist de wedstrijdleider. Protest is niet mogelijk.
 • Het niet naleven van één van de in dit reglement genoemde punten kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
 • Deelname geschiedt geheel voor EIGEN RISICO . De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of door de deelnemers geleden materiële of immateriële schade.
 • Bij het voortijdig stoppen van de wedstrijd dit zo spoedig mogelijk melden bij de wedstrijdleiding of jury.
 • EINDTIJD = FINISHTIJD minus TIJD STARTSERIE.

Zwemmen:

 • Het dragen van een zwemcap, is verplicht.
 • Het gebruik van wetsuit is toegestaan conform artikel 4.2 van het NTB Reglement.
 • Er wordt een parcours gezwommen in het buitenwater van de Arkervaart.
 • De teams starten vanuit het water, hierbij dient men tot het startsignaal contact met de kant te houden.
 • Individuele deelnemers starten vanaf de kant.
 • Duiken is ten strengste verboden i.v.m. de onbekende diepte.
 • Inhalen is toegestaan.
 • Bij het keerpunt moet de boei linksom gepasseerd worden.
 • In de wisselzone is een aparte zone aanwezig waar de wissel van de Estafette plaatsvindt. In deze zone wordt de chip overgedragen van de zwemmer aan de fietser. Wanneer de fietser de chip ontvangen heeft van de zwemmer loopt hij vervolgens naar zijn fiets om te starten met het fietsonderdeel.

Fietsen:

 • De fiets dient direct na het inschrijven en afhalen van het startnummer te worden geplaatst bij het corresponderende startnummer in de bewaakte fietsenstalling (wisselzone).
 • Na het volbrengen van het fietsgedeelte dient de fiets weer op deze plaats te worden teruggezet.
 • Na afloop van de wedstrijd kan de deelnemer op vertoon van zijn startnummer weer over zijn fiets beschikken.
 • De uitgereikte sticker met startnummer dient zichtbaar te zijn aangebracht op het framegedeelte onder de zadelpin, aan een kabel of op de zadelpen zelf.
 • Het startnummer dient op de rug te zijn aangebracht op een wijze waarop dit tijdens het fietsen duidelijk zichtbaar is en op de buik tijden het hardlopen.
 • De fiets dient in optimale staat te verkeren. Bij eventuele gebreken kan men van deelname worden uitgesloten.
 • Het dragen van een goedgekeurde helm is verplicht, dit ter beoordeling van de juryleden van de NTB.
 • Zet in de wisselzone eerst je helm op, maak deze vast en pak dan pas je fiets. Loop hiermee naar de uitgang van de wisselzone voor de start van het fietsparcours
 • Gedurende de wedstrijd is de deelnemer een normale weggebruiker. De verkeersregels dienen in acht genomen te worden. Aanwijzingen van door de organisatie aangestelde medewerkers en politie dienen te worden opgevolgd. De fietsroute is met pijlen aangeduid.
 • Bijzonder voorzichtig zijn bij het naderen van kruisingen en/of splitsingen.
 • Stap vóór de aangegeven lijn van je fiets bij de wisselzone, dit is ter plaatse van de timing balk.
 • Hang je fiets eerst op en doe dan pas je helm af.
 • Stayeren is niet toegestaan, er zal door juryleden van de NTB op worden toegezien. Op stayeren staat een tijdstraf van 1 minuut in de STRAFBOX.
 • Strafbox, de strafbox bevind zich aan in de wisselzone. Indien je tijdens het fietsen van de NTB jury een tijdstraf hebt opgelegd gekregen i.v.m. stayeren dan dien je de straf in deze strafbox uit te zitten.

Lopen:

 • Het startnummer dient tijdens het lopen duidelijk zichtbaar op de borst of op de buik/om de middel bevestigd te zijn.
 • De deelnemer is tijdens de wedstrijd normaal weggebruiker. De verkeersregels dienen in acht genomen te worden. Aanwijzingen van door de organisatie aangestelde medewerkers dienen te worden opgevolgd.
 • Het lopen vindt plaats op een heen en weer parcours op het Arkemheensepad. Dit parcours dient twee keer te worden afgelegd. Uiteraard dient er slechts gekeerd te worden op de keerpunten.
 • De looproute is met pijlen aangeduid.
 • Na de finish is het niet toegestaan in de buurt van de finish en de matten van de MyLaps ProChip te verblijven daar dit een foutieve uitslag kan veroorzaken.