a.s.r. Vitality Flitstriatlon Nijkerk


Parcours Flitstriatlon


Zwemmen 500 mtr

Er wordt gezwommen in het open water van de Arkervaart.
De start vindt plaats aan het einde van de steiger welke via het Flitsterrein te bereiken is.
Er wordt om de 10 seconden op startvolgorde gestart.
Zorgt dat je tijdig aanwezig bent.
Er wordt gestart vanuit het water. Het is ten strengste verboden te duiken.
Kort voor de start mag de deelnemer het water al in.
Er kan echter niet worden ingezwommen.
Deelnemers dienen de in het water liggende boeien linksom te passeren.
Aan het eind van het zwemparcours ligt een vlot waarover de deelnemers het water goed kunnen verlaten.

Fietsen +/- 18,5 km

Na het zwemmen wordt er gestart met het fietsonderdeel. Een parcours bestaande uit 3 rondes van +/- 6,2 km.
Er wordt boven op de Zeedijk gestart met fietsen ongeveer 20 mtr na het verlaten van de wisselzone
Rechtdoor over de weg de Zeedijk (langs de dijk van het Nijkerkernauw).
Links aanhouden de Arkerweg volgen.
Kruising linksaf naar Nekkeveld gevolgd door Watergoorweg.
Na het viaduct linksaf het fietspad "Junckerpad" volgen.
Let op met inhalen i.v.m. breedte van het fietspad. Veiligheid voor alles.
Aan het einde van het fietspad linksaf over de Arkersluisweg langs de Arkervaart terug naar de Arkersluis.
Einde linksaf ronde nog tweemaal vervolgen.
Na 3 rondes einde Arkersluisweg rechtsaf over de brug naar de Wisselzone
Het fietsparcours is met pijlen uitgezet en is nagenoeg geheel verkeersvrij.
Gedurende de wedstrijd is de deelnemer een normale weggebruiker.
De verkeersregels dienen in acht genomen te worden.
De strafbox voor eventueel opgelegde penalty's van de NTB bevindt zich 100 meter voor het einde van de fietsrondes aan de rechterkant.
Aanwijzingen van door de organisatie aangestelde medewerkers en politie dienen te worden opgevolgd.

Lopen 5,0 km

Na het fietsen zet je de fiets in de aangewezen plek van de Wisselzone
Vervolgens verlaat je aan de andere kant de Wisselzone voor het looponderdeel.
Een heen en weer parcours van 2 rondes over het Arkemheensepad.
De rondes gaan linksom. Je loopt dus aan de rechterzijde van de weg.
Na 2 rondes houd je rechts aan voor de FINISH.

Wisselzone

De Wisselzone bevindt zich in het weiland naast de Arkersluis en is alleen toegankelijk voor deelnemers op vertoon van het startnummer.
Deelnemers plaatsen op de daarop aangegeven plaats corresponderend met het startnummer.
De door de organisatie toegewezen plekken zijn aangegeven met een label voorzien van startnummer.
Er is een aparte wisselzone voor deelnemers aan de estafette vlak bij de finish van het zwemmen.
Voor het fietsonderdeel verlaten de deelnemers de Wisselzone aan de kant van de Zeedijk.
Voor het looponderdeel is dit aan de andere kant, op het Arkemheensepad richting Nijkerk.