Goede doel

Met jouw deelname help je een goed doel!

Leergeld NijkerkDe organisatie van de Flitstriatlon zet zich ieder jaar in voor een goed doel, dit jaar is gekozen voor Stichting Leergeld Nijkerk.

Stichting Leergeld Nijkerk wil kinderen, die om financiële redenen aan de zijlijn terecht dreigen te komen, helpen door op een duurzame manier te investeren in de participatie van hen.

Op dit moment leeft in Nederland 1 op de 12 kinderen in armoede. Voor deze kinderen bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten op school en in het sociaal-maatschappelijke leven. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.

Stichting Leergeld NijkerkEr gaat bij iedere inschrijving 1 euro naar Stichting Leergeld Nijkerk. Daarnaast kun je bij het inschrijven extra geld doneren zodat we een mooi eindbedrag kunnen overhandigen na afloop van de Flitstriatlon.

Wil je meer weten over deze fantastische stichting: Stichting Leergeld Nijkerk