Afmeld regels

Inschrijving op de dag zelf is niet mogelijk.

Afmeld regels:

Teruggave inschrijfkosten:
Meer dan 90 dagen voor het evenement
– inschrijfgeld 100% minus 5%  administratiekosten
– daglicentie 100%

– chipkosten 100%

Tussen 90 en 30 dagen voor het evenement
– inschrijfgeld 50%
– daglicentie 100%

– chipkosten 100%

Minder dan 30 dagen voor het evenement
– inschrijfgeld 0%
– daglicentie 0%

– chipkosten 0%

– In geval het evenement door overmacht (en in samenspraak met de NTB-gedelegeerde en/of de wedstrijdleider) op of kort voor de wedstrijddag wordt afgelast vindt géén restitutie van het inschrijfgeld plaats.

– Terugbetaling van inschrijfgelden door de NTB vindt uiterlijk 30 dagen na de afmelding plaats.