Flitstriatlon Nijkerk Woensdag 13 juni 2018


Het goede doel


De Nijkerkse Flitstriatlon draagt graag haar steentje bij aan de samenleving. Daarom steunen wij ieder jaar een goed doel. Dit jaar is dat: Het Jeugdsportfonds Nijkerk. Er gaat standaard 1 euro van iedere inschrijving naar het goede doel van dit jaar. Daarnaast kun je bij het inschrijven extra geld doneren zodat we een mooi eindbedrag kunnen overhandigen na afloop van de Flitstriatlon.

Jeugdsportfonds Nijkerk


ALLE KINDEREN DOEN MEE!!

Jeugdsportfonds Het motto van het Jeugdsportfonds is ‘iedereen moet kunnen sporten’. Maar lang niet alle kinderen hebben gelijke kansen. Dat kan aan van alles liggen, maar nooit aan de kinderen zelf. Als het over sporten gaat, geeft het Jeugdsportfonds juist die kinderen een extra kans.
Wat doet het Jeugdsportfonds? Het Jeugdsportfonds Nijkerk biedt kinderen uit financieel weinig draagkrachtige gezinnen de mogelijkheid om te sporten bij een sportvereniging. Het fonds vergoedt de contributie en eventuele sportattributen tot een gezamenlijk bedrag van maximaal €225,- euro per kind.
Jeugdcultuurfonds Kunst is goed voor iedereen en zeker voor kinderen. Kunst is een vriend die je nooit in de steek laat. Het Jeugdcultuurfonds helpt kinderen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen hun passie te ontdekken en hun talent te ontwikkelen. Het Jeugdcultuurfonds stimuleert daarmee de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, en draagt op die manier bij aan een creatieve en innovatieve samenleving.
Aanvragen Een aanvraag bij het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Nijkerk kan op www.allekinderendoenmee.nl www.allekinderendoenmee.nlworden gedaan door een intermediair. De intermediair is iemand die op professionele basis met het kind werkt, zoals een leerkracht, hulpverlener, jongerenwerker of begeleider. Ouders en sportverenigingen kunnen zelf geen aanvraag indienen.
Voor wie? De fondsen zijn voor kinderen van 4 tot 18 jaar die woonachtig zijn in de gemeente Nijkerk wanneer andere financieringsmogelijkheden van de ouder(s) of verzorger(s) ontbreken of zijn uitgeput.